1. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 – 7 วัน
  2. งดนอนที่ราบหลังทำ 4 ชั่วโมง
  3. ไม่ควรทำทรีทเม้นท์หน้า หลังทำ 2 สัปดาห์
  4. ห้ามนวดและถูบริเวณใบหน้า หลังทำ 4 ชั่วโมง