ช่วยลดเรือนริ้วรอย ที่เกิดจากการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อ
ช่วยให้คลายตัวลง จึงส่งผลให้ริ้วรอยลดเลือนและหายไป